OPTIMAAL COMFORT

KLIMAATSYSTEEM

Energiezuinige woningen met optimaal comfort. Dat is het resultaat van een bijzonder duurzaam en energiezuinig klimaatsysteem dat wordt geleverd en beheerd door NEXT NRG. Het klimaatsysteem bestaat uit vier componenten die samen zorgen voor verwarming en koeling, ventilatie, tapwater en duurzame stroom.

Verwarming en koeling

Uw woning is voorzien van vloerverwarming en vloerkoeling. De hiervoor benodigde warmte en koude wordt aangevoerd door een bodemlussen en een warmtepomp. De warmte en koude komt uw woning binnen via uw inpandige techniekruimte. Uw woning is bij een buitentemperatuur van -10°C te verwarmen tot 20°C (badkamer 22°C). Op warme dagen is de woning te koelen tot enkele graden onder de buitentemperatuur.

verwarming

Warm tapwater

Uw woning beschikt over een boilervat, waarin het warme water opgeslagen wordt. Per project kan de inhoud van de boiler variëren van 150 tot 400 liter. De voorraad is altijd groot genoeg om comfortabel te kunnen douchen.

warm-water

Ventilatie

Uw woning is uitgerust met een ventilatiesysteem dat verse buitenlucht toevoert en gebruikte lucht afvoert. In de woonkamer en slaapkamers wordt de luchtafvoer automatisch geregeld op koolstofdioxidegehalte (CO2). In de badkamer wordt de luchtafvoer automatisch geregeld op basis van de relatieve luchtvochtigheid. Bij gebruik van de badkamer wordt deze dus extra geventileerd. De toegevoerde lucht in uw woning is altijd minimaal 16°C. De ventilatie-unit zorgt dat toegevoerde koude buitenlucht energiezuinig wordt opgewarmd door de energieoverdracht van warme afvoerlucht.

family

Zonnepanelen

Duurzame stroom wordt opgewekt door zonnepanelen op het dak met een omvormer. Deze stroom wordt o.a. gebruikt voor de warmtepomp.

header-faq-new

Warmtepomp

Een warmtepomp zorgt in uw huis voor de verwarming, koeling en het warme tapwater. U bedient de warmtepomp met de thermostaat voor de ruimtetemperatuur en warm tapwater. Als de thermostaat eenmaal is ingesteld, hoeft u deze instellingen eigenlijk nooit meer te wijzigen!

header-service

HOE WERKT

ONS KLIMAATSYSTEEM?

Een energiezuinige woning is heel comfortabel als u er goed mee omgaat. Het vraagt waarschijnlijk wel iets ander gedrag dan u gewend bent. Zo is bij een lage temperatuur verwarming een constante temperatuur belangrijk. U hoeft de thermostaat ’s nachts, of als u op vakantie gaat, niet lager te zetten. Ramen openzetten om te ventileren hoeft niet, maar mag uiteraard wel. Bedenk wel dat als u bij -10 graden de ramen openzet er energie verloren gaat. In de zomer houdt u de warmte juist buiten door de ramen te sluiten. Uw huis zorgt zelf dat de CO2 waarde in de woning altijd op peil blijft, wel zo handig. Op deze manier profiteert u optimaal van ons klimaatsysteem.

KUNNEN WIJ U HELPEN?

GA NAAR SERVICE & CONTACT