DUURZAME
ENERGIEZUINIGE
KLIMAATSYSTEMEN

Next NRG header image

WIE IS NEXT NRG

NEXT NRG is specialist in het ontwikkelen van energiezuinige woningen en woonwijken met langjarige prestatiegarantie.

NEXT NRG is een samenwerkingsverband tussen VORM en Klimaatgarant.

VORM is een landelijk opererende ontwikkelaar en bouwer en Klimaatgarant is dé specialist in het ontwikkelen van energiezuinige woningen en woonwijken met langjarige prestatiegarantie. Wij zijn leverancier van duurzame, energiezuinige klimaatsystemen die bestaan uit verwarming, koeling, tapwater, ventilatie en zonnepanelen. Duurzame totaaloplossingen op maat, helemaal toegespitst op uw nieuwe woning.

Samen zijn we in staat om onze expertise optimaal in te zetten, met als resultaat een duurzaam comfortabel binnenklimaat tegen lage kosten. Met NEXT NRG voldoet uw woning nu al aan de klimaateisen van morgen.

Energiezuinig met NEXT NRG 

Hoe zat het ook alweer? In 2015 is de zogenoemde EPC (energieprestatiecoëfficiënt) verlaagd naar 0,4. In de loop van de tijd moeten woningen aan steeds strengere eisen met betrekking tot de energieprestatie van de woning voldoen.

Alle woningen die VORM bouwt, voldoen nu al aan deze eis.

De mate van energiezuinigheid van een woning drukken we uit in een cijfer dat we de EPC noemen. Een energieneutrale woning is EPC 0.

De zonnepanelen wekken bij gemiddeld gebruik evenveel elektriciteit op als de warmtepomp en het ventilatiesysteem in de woning nodig hebben.

Bij NEXT NRG maken we gebruik van de door ons opgedane ervaring bij het toepassen van warmtepompen in meer dan 10.000 woningen om de beste keuzes te maken.

In uw woning beperken we samen met VORM het energieverlies door:

• goede isolatie en verbeterd glas;

• warmteterugwinning bij douchen en ventilatie;

• gebruik te maken van de meest energiezuinige apparatuur;

• duurzame energie op te wekken door middel van zonnepanelen.